book-3

سندروم تخمدانهای پلی کیستیک(چند کیستی)

تعریف :

سندروم  تخمدانهای چند کیستی که به آن سندروم اشتین -لونتال و یا سندروم کارکردی تخمدان، نیز می گویند ، شیوعی در حدود ۵ تا ۱۰ در صد در میان زنان بارور دارد  و شایع ترین اندوکرینوپتی در میان سنین باروری است که در بردارنده ی دو تاهنجاری عمده است :

“عدم تخمک گذاریو: افزایش هورمون های مردانه (آندروژن ها ) در خون. این سندورم  ؛ یک بیماری خانوادگی بوده ، که ژن های خاصی برای آن بیان شده است .تظاهرات این سندورم  به هنگام بلوغ بروز کرده و پنداشته می شود که با افزایش وزن به هنگام بلوغ بروز کند.

تا کنون تعریف هایی گوناگون برای آن عنوان شده است .کهن ترین تعریف ؛ مربوط به سال ۱۹۹۰ انستیتو ملی سلامت است ، که آن را ترکیبی از عدم تخمک گذاری مزمن به همراه افزایش هورمون های مردانه ی خون در نبود بر علل اندوکرین می داند.جامعه ی اروپایی در سال ۱۹۹۹ ؛ تشخیص این سندروم را بر اساس شکل تخمدان در بررسی سونوگرافی استوار ساخته است و وجود آن را در کنار یکی از علائم زیر ؛ برای تشخیص آن کافی می داند :

۱- نبود قاعدگی یا قاعدگی با فاصله بلند مدت

۲- پرمویی ، جوش و آکنه

۳- نسبت LH/FSH بیشتر ازدو

۵- افزایش هورمون مردانه ی خون

images(3)
images(2)book