معرفی

dr-rszخانم دکتر زهرا زارعیان
جراح و متخصص بیماریهای زنان زایمان و نازائی دارای فلوشیپ نازایی و IVF ،عضو انچمن باروری و ناباروری ایران دارای گوهینامه لاپاراسکوپی وسونوگرافی

جراح و متخصص بیماریهای زنان زایمان و نازائی